Logo

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1.třídy 2017/2018

Č.J.:          151 / 2017

Datum:   11.dubna 2017

Rozhodnutí

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice, příspěvkové organizace jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Ludgeřovice, příspěvkové organizace od 01.09.2017 dětem s těmito evidenčními čísly:

 

Z důvodu ochrany osobních dat jsou uvedena pouze evidenční čísla, která byla dětem přidělena u zápisu dne 01.04.2017.

01/2017

18/2017

34/2017

52/2017

02/2017

19/2017

35/2017

53/2017

03/2017

20/2017

36/2017

54/2017

05/2017

21/2017

37/2017

55/2017

06/2017

22/2017

38/2017

57/2017

08/2017

23/2017

39/2017

58/2017

09/2017

24/2017

41/2017

59/2017

10/2017

25/2017

42/2017

60/2017

11/2017

26/2017

43/2017

62/2017

12/2017

27/2017

44/2017

63/2017

13/2017

29/2017

45/2017

66/2017

14/2017

30/2017

47/2017

68/2017

15/2017

31/2017

49/2017

69/2017

16/2017

32/2017

50/2017

----------

17/2017

33/2017

51/2017

----------

 

Všem žádostem o přijetí dětí na "Dolní školu" bylo vyhověno a od 01.09.2017 zde bude otevřena první třída.

 

Vážení rodiče, pokud si nejste jisti evidenčním číslem Vašeho dítěte kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Vladimíru Liškovou na tel. 731581030.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.


 

Žáci, jejichž rodiče žádali o odklad školní docházky, obdrží rozhodnutí o odkladu pro své dítě ihned po dodání potřebných potvrzení od odborného lékaře a PPP.

                                                                                  

Datum zveřejnění rozhodnutí: 11.04.2017


Toto rozhodnutí nabývá platnosti 15 dnů od jeho vydání, tedy  26.04.2017. 

Mgr. Karel Moric

ředitel školy

 

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu