Logo

Pokyny pro strávníky

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,

přečtěte si prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny ZŠ a MŠ v Ludgeřovicích.

1/ Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny. Na ní, kromě základních osobních údajů, vyplní závazně dny v týdnu, ve kterých bude chodit pravidelně na oběd. Nejjednodušší verze je stravovat se denně, pochopitelně existuje možnost stravovat se jen v určité dny v týdnu /například jen v úterý a ve čtvrtek/.

V den uvedený na přihlášce musí strávník oběd odebrat. Pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen /viz bod č.11/, počítač odečte automaticky jeho hodnotu z konta strávníka.

Bod č.1 se týká žáků ZŠ Ludgeřovice. Na ostatních zařízeních zodpovídá za řádné přihlášení a odhlášení žáků a dětí ředitel zařízení.

2/ Každý měsíc je nutno zaplatit zálohu na daný měsíc ( počet pracovních dnů x cena přihlášeného jídla, -přeplatek nebo + nedoplatek za předcházející období.)

Způsob platby si zvolíte na přihlášce ke stravování.

a) převodním příkazem z vlastního účtu na účet školní jídelny ( viz níže )

b) souhlasem k inkasu ( pokyny u vedoucí ŠJ )

c) trvalým příkazem

číslo účtu ŠJ – 20036-1849645339/0800


variabilní symbol – VELMI DŮLEŽITÝ

VS = EVIDENČNÍ ČÍSLO STRÁVNÍKA, přidělí školní jídelna .

konstantní symbol - KS – při placení složenkou 379, pro placení převodním příkazem 0308.

Pokud bude některý symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází ke zbytečnému dohledávání.

Z uvedeného logicky vyplývá, že každý strávník má v paměti počítače vedeno vlastní konto pod VS. Z tohoto důvodu nelze v případě sourozenců platit jedním příkazem. Platí zásada: jeden strávník = jeden příkaz.

3/ První oběd obdržíte druhý den po přihlášení dětí ve třídách na základě seznamu, přihlášky je nutno odevzdat do 3 dnů . Obědy nutno zaplatit dle pokynů na září v září. Pokud tak nebude učiněno, bude strávník v dalším měsíci zablokován.

4/ V případě, že se rozhodnete pro změnu stravovacích dnů, je potřeba v kanceláři školní jídelny vyplnit formulář, který bude uložen u Vaší přihlášky. V žádném případě počítač nepovolí odběr oběda v jiný den, než je uveden na přihlášce.

5/ V případě nemoci je povinností rodiče odhlásit oběd na příští dny nemoci, buď osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na čísle 731 513 337 od 7,30 do 13,20. Na pokyn daný později nelze už reagovat ( netýká se MŠ ). V jídelně jsou od této hodiny připravovány potraviny na počet přihlášených strávníků příštího dne. Oběd již hotový v den odhlášky je nutné odebrat do přinesených nádob. Pokud nebudou obědy na následující dny nemoci a jiné nepřítomnosti ve vyučování odhlášeny, má povinnost Školní jídelna v tyto dny účtovat plnou hodnotu obědu ( včetně mzdových a věcných nákladů tj.+ 25,-- Kč).

6/ Cena obědů je za celodenní stravování 37,--Kč, bez odpoledních svačinek 29,--Kč od 1.1.2016
Cena obědu pro žáky 1-4 je  27,-- Kč

Cena obědu pro žáky 5-9 je  29,-- Kč

7/ Obědy se objednávají a vydávají pomocí čipu, nebo karty, který zakoupíte v kanceláři ŠJ,

čipy a karty nejsou od 1.9.2014 povinné, ale strávník si tím odebírá možnost výběru jídla.

Cena čipu      150,-- Kč                     karty         50,-- Kč

Od 1.9.2012 se čipy nevykupují zpět.

 

Pro žáky a rodiče ZŠ Ludgeřovice a ZŠ Markvartovice je k dispozici internetové objednávání obědů, které Vám usnadní komunikaci se ŠJ.

Návod: dítě je přihlášeno k odběru obědů přihláškou ke stravování a má zakoupený čip nebo kartu.

www.zsludgerovice.cz - školní jídelna-objednávání stravy-přihlášení uživatele(příjmení a jméno bez diakritiky malým písmem ( příkl. kocijana))-heslo(variabilní symbol)-doporučujeme změnit-vyplňte svůj e-mail pro možnost zasílání zpráv a komunikaci.

Co Vám internetové objednávání přinese:

objednávání stravy: můžete volit mezi obědem č.1 a č.2, rušit a znovu přihlašovat vždy od následujícího dne do 13.30 hod. - nutné odeslat změnu

výdej obědů: sledovat odběr obědů

platby: sledovat Vaše platby za stravu


 Pevně věřím, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli až do těchto míst. Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni kdykoliv osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit.

V Ludgeřovicích dne 12.1.2016
Zdeňka Václavíková  - vedoucí stravování

 

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu