Logo

Pokyny pro strávníky

Pokyny pro strávníky v Základní škole

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,

přečtěte si prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny ZŠ a MŠ Ludgeřovice.

1/ Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží na škole, kterou navštěvuje a tam ji také odevzdá. Tímto je dítě přihlášeno v ZŠ ke stravování na celý školní rok. Případné změny hlásí  ve Školní jídelně.


2/ Každý měsíc je nutné zaplatit zálohu na daný měsíc ( počet pracovních dnů x cena přihlášeného jídla, -přeplatek nebo + nedoplatek za předcházející období.) Pokud platba za stravné nebude řádně zaplacena bude dítě od následujícího měsíce zablokováno a nebude se moci stravovat.

Způsob platby si zvolíte na přihlášce ke stravování.

a) převodním příkazem z vlastního účtu na účet školní jídelny ( částka k platbě na www.strava.cz)

b) souhlasem k inkasu ( pokyny u vedoucí ŠJ )

c) trvalým příkazem

číslo účtu ŠJ – 20036-1849645339/0800


platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem – VELMI DŮLEŽITÉ

VS = EVIDENČNÍ ČÍSLO STRÁVNÍKA, přidělí školní jídelna  - slouží

  • k platbám

  • pro přihlášení na www.strava.cz

  • pro komunikaci a informace o stravování a platbách ve ŠJ ( bez VS se nedozvíte žádné informace o Vašem dítěti ve ŠJ)konstantní symbol - KS – při placení složenkou 379, pro placení převodním příkazem 0308.


Pokud bude některý symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází ke zbytečnému dohledávání.

Z uvedeného logicky vyplývá, že každý strávník má v paměti počítače vedeno vlastní konto pod VS. Z tohoto důvodu nelze v případě sourozenců platit jedním příkazem. Platí zásada: jeden strávník = jeden příkaz.


3/ První oběd obdržíte druhý den po přihlášení dětí v ZŠ.


4/ V případě, že se rozhodnete pro změnu docházkových dnů, je třeba to nahlásit i ve školní jídelně.


5/ V případě nemoci je povinností rodiče odhlásit oběd na příští dny nemoci, buď  osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na čísle 731 513 337 nebo 778 546 950 od 7,30 do 13.30, nebo odhlásit na stránkách www.strava.cz.  Na pozdější  pokyny nelze už reagovat . V jídelně jsou od této hodiny připravovány potraviny na počet přihlášených strávníků příštího dne. Připravenou stravu v den odhlášky je nutné odebrat do přinesených nádob na zařízení ZŠ. Pokud nebudou obědy na následující dny nemoci a jiné nepřítomnosti v zařízení odhlášeny, má povinnost  Školní jídelna v tyto dny účtovat plnou hodnotu obědu ( včetně mzdových a věcných nákladů tj. stravné + 25,-- Kč).6/ Cena obědů  v ZŠ je za oběd 1 - 4   27,--Kč, oběd 5 - 9 29,--Kč. ( OD 1.1.2016)


7/ Obědy v ZŠ  se ruší a znovu přihlašují  přes internetové objednávání .

Návod pro internetové objednávání

www.strava.cz  číslo jídelny 3587 nebo

www.zsludgerovice.cz - školní jídelna-objednávání stravy-přihlášení uživatele(příjmení a jméno bez diakritiky malým písmem ( příkl. kocijana))-heslo(variabilní symbol)-doporučujeme změnit-vyplňte svůj e-mail pro možnost zasílání zpráv a komunikaci.

Co Vám internetové objednávání přinese:

objednávání stravy:  můžete rušit  a vybírat obědy  v ZŠ a dle potřeby zase přihlašovat vždy jen v daný den do 13.30 hod. na období následující.

platby: sledovat Vaše platby za stravu


Pevně věřím, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli až do těchto míst. Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni kdykoliv osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit přímo osobně v kanceláři školní jídelny,  případně telefonicky na čísle 731 513 337


 

Zdeňka Václavíková

vedoucí stravování

 

 

 

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu